Finnish

Ympäristöministeriö - Hometalkoot

Ympäristöministeriön Hometalkoot-projekti toteutti pientaloihin keskittyneen ohjeiston ja nettisivuston vuonna 2012 ja 3Dolli oli mukana toteuttamassa sivuston visuaalista ulkoasua. Tämä tarkoitti eri vuosikymmenille tyypillisten talojen mallintamista sekä kadunvarsi- että leikkauskuvanäkymään.

Hometalkoot

Talojen rakenteet suunniteltiin kullekin kyseiselle vuosikymmenelle tyypillisillä ratkaisuilla toteutetuiksi ja siten myös hyviksi esimerkeiksi missä kohdin kosteusongelmia yleensä esiintyy. Leikkauskuviin liitettiin sivustolla tekstiä joka tuki kuvien viestiä ja laajensi yhteensopivien kohteiden määrää.

Hometalkoot

Vuonna 2014 Ympäristöministeriö käynnisti kerrostalojen Hometalkoot-projektin ja jälleen Dolli sai tilauksen toteuttaa tyylikkäät kuvat rakennuksista ja rakenteista. Taloja tehtiin jälleen eri vuosikymmeniltä ja huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin pientaloista. Rakennusalan ammattilaisten avustuksella oli helppoa luoda kuvia jotka eivät ainoastaan realismillaan pysäyttäneet katsojaa vaan tarjosivat samalla tiukkaa faktaa suomalaisen rakennuskannan kehittymisestä.

Hometalkoot

Yksi Hometalkoot-projektin haasteista oli saada universaaleita malleja rakennuksista, jotka todellisuudessa kaikki ovat yksilöllisiä. 3D-toteutuksella pystyimme yhdistelemään yleisimpiä rakennustapoja siten että mahdollisimman useanlaisen talon omistaja pystyisi löytämään oman talonsa “pikseleiden välistä”. Valokuvaamalla olemassaolevia taloja olisi yhteensopivuus ollut huomattavasti harvinaisempaa. Myös sisätiloja mallinnettiin sekä yleisistä tiloista että asunnoista.