Finnish

Tampereen Vesi - Animaatiot

Asiakkaalla oli tarpeen saada useita animaatioita viestinnän eri tarpeisiin ja niiden toistamiseen yhteinen intra-sivusto. Keskeistä animaatiota Kaupinojan pintavesilaitoksen toiminnasta oli tarkoitus käyttää esittelemään laitoksen eri osia ja niiden toimintaa vierailijaryhmille ja muille kiinnostuneille. Tarjosimme tähän tarpeeseen selaimessa toimivaa interaktiivista animaatiota, joka olikin sitten asiakkaan mielestä juuri tarpeeseen sopiva.

HYVA

Historia-animaation koostimme pohjautuen asiakkaan toimittamiin valokuviin ja niiden elävöittämiseen eri tavoin. Toiminta-animaatiota tyyliteltiin animoiduilla kaavioilla ja kartoilla. Selkeä ja ammattimainen spiikkaaja helpotti teknisen sanaston ja sisällön ymmärtämistä. Intranet-sivusto toteutettiin html5- ja javascript-sisällöillä ja on jatkossakin helposti päivitettävissä sisältämään tulevia animaatioita.

Toteutimme vuonna 2019 Tampereen Vedelle animaation pohjavesilaitoksen toiminnasta. Animaatiossa kerrottiin lyhyesti pohjaveden syntyprosessi sekä sen prosessointi talousvedeksi. Myöhemmin 2019 oli toteutusvuorossa jätevedenkäsittelyn animaatio.

 

HYVA