Finnish 3Dolli Facebookissa

Metsähallitus, Lauhanvuoren Geopark-Animaatiot

3Dollilta tilattiin seitsemän animaation sarja kertomaan Lauhanvuoren Kansallispuiston tarina. Tämän geologisesti kiinnostavan alueen historia on monipuolinen ja uniikki. Tarina aloitettiin lähes 2000 miljoonan vuoden päästä ja kerrottiin aina nykypäivään asti joten mukaan mahtui monenlaisia ilmiöitä kuvattavaksi 3D-animaation keinoin.

3Dolli

Metsähallitus oli laatinut alustavan käsikirjoituksen jokaiseen jaksoon, jotka käytiin yhdessä läpi ja muokattiin visuaalisesti toivotunlaiseksi. Tämän jälkeen kokonaisuudet pilkottiin Dollilaisten toimesta yksittäisiksi kuviksi joita alettiin järjestelmällisesti tuottaa.

3Dolli

Teknisesti työhön liittyi 3D-animoinnin lisäksi jonkun verran ilmakuvausta sekä paljon photogrammetriaa, eli luonnosta löytyvien kohteiden digitoimista. 3Dolli toteutti kaikki visuaaliset osa-alueet in-house -tuotantona, eli ilman ulkoisia alihankkijoita. Photogrammetria eli eräänlainen 3D-skannaus tuo luonnon kohteiden animointiin ja mallintamiseen huikean realismin tunnun ja auttaa katsojaa ymmärtämään käsiteltävää asiaa paremmin. 3Dollin vahvuus työskennellä eri työtapoja ja -tekniikoita yhdistellen esitti tässä projektissa harvinaisen suurta osaa.

3Dolli

Koko seitsemänosainen animaatiosarja on suunnattu ensisijaisesti koululaisille, joten sisällön piti visuaalisesti olla kiinnostavampaa kuin vain perus tekninen toteutus. Mukaan luotiin muutamia kivihahmoja sekä sarjakuva-/pelimäistä grafiikkaa, joiden avulla tarinat pidettiin kiinnostavina ja jopa hiukan hauskoina.

3Dolli

Lopulta animaatiot toimitettiin asiakkaalle avaimet käteen-tyylillä, eli Dollissa hoidettiin myös musiikkien ja spiikkien tilaaminen ja editoiminen valmiisiin videoihin. Videoita esitellään kouluissa ja Metsähallituksen järjestämissä tapahtumissa, mutta ne ovat nyt myös katsottavissa YouTubessa. Alta löydät linkit animaatioihin!

Lauhanvuori 1: Muinaisen vuoriston synty ja tuho
Lauhanvuori 2: Hiekkakivipeitteen synty ja tuho
Lauhanvuori 3: Toorit
Lauhanvuori 4: Hellän jääkauden vaikutus maaperään
Lauhanvuori 5: Erikoiset pohjavesiolosuhteet
Lauhanvuori 6: Harjut, rantakerrostumat ja lähteet
Lauhanvuori 7: Lauhanvuoren maanjäristys