English Finnish

Kempeleen kunnan aluevisiokuvat

Kempeleen kaupunki tarvitsi esittelymateriaalia useasta kehitteillä olevasta aluekokonaisuudesta. Tarkoitus oli luoda materiaalia joka auttaisi kuntaa myymään valituilta alueilta tontteja ja houkuttelemaan monenlaisia yrityksiä keskittämään toimintaansa Kempeleen alueelle. Alueiden tulevat käyttötarkoitukset eroavat suuresti toisistaan: logistiikkakeskus, kaupan alue ja matkailukeskittymä, tästä johtuen ne vaativat kukin oman esittelynsä.

3Dolli toteutti alihankintana istutuskuvia jokaisesta alueesta, sekä muutaman lähikuvan tarkentamaan suunnitelmien visioita.

 

Työ aloitettiin toteuttamalla ilmakuvaukset tarkennetuista alueista ja sovituilla rajauksilla.

Istutuskuvien lähtökohtana oli asiakkaan mielikuvat, sekä muutamat eri luonnosvaiheissa olleet kaavat. Alueiden monia mahdollisuuksia haluttiin korostaa ja vahvistaa mielikuvaa hyvien liikenneyhteyksien lähellä olevista lähitulevaisuuden kasvukeskuksista, joihin sijoittamisesta kiinnostuisi mahdollisimman moni yritys.

Istutuskuvat tuotettiin suurikokoisina ja ne päätyivät heti koristamaan Kaupungin printti- ja sähköistä markkinointimateriaalia. Kempele voi nyt istutuskuvien avulla helposti ja nopeasti välittää omat mielikuvansa alueen tulevaisuudesta kiinnostuneille yrittäjille ja sijoittajille.